Kontak Besonderhede


Faks: 044 691 3179
Tel: 044 691 2247
Sel: 082 563 1747
Epos: hspunt@mweb.co.za
Web: www.pointhighschool.co.za
HOËRSKOOL PUNT
POINT HIGH SCHOOL

JA Bester (Skoolhoof / Principal)

mkbester@gmail.com

VAKKE / SUBJECTS

LO

F Pieterse (Adjunkhoof / Deputy Principal)

mrfpieterse@gmail.com

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences
Natuurwetenskappe / Natural Sciences

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Begroting & Finansies / Budget & Finances
Versekering (Skool) / Insurance (School)

JJ Swanepoel (Adjunkhoof / Deputy Principal)

kobusswan@gmail.com

Iingenieursgrafika en Ontwerp  / Engineers Graphics and Design
Tegnologie / Technology

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Dissipline / Discipline
Eksamenbeampte / Examination Invigilation
Akademiese Rooster / Academic Timetable
Noodplan / Emergency Plan
Akademiese Prysuitdeling / Academic Prizegiving 

SPORT:

Gholf / Golf:  Hoof va Gholf en afrigter / Head of Golf and coach

 

A Jordaan (Departementshoof / Head of Department)

amjordaan@gmail.com

English

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Gr 12 toer  Grahamstad / Grade 12 Tour Grahamstown
Gr. 12 Laaste dag van skool / Last day of school  Grade 12 
Biddag Graad 12 / Day of prayer grade 12
Kultuurkomitee Gr. 9 / Culture committee gr 9 

KULTUUR / CULTURE:

Kultuurhoof / Head of Culture
Musical / Musiekblyspel:  Organizer / Organiseerder
Oratory Society:  Organizer / Organiseerder 

 

JFM Pelser (Departementshoof / Head of Department)

maraispelser@gmail.com

Tegnologie / Technology
Siviele Tegnologie / Civil Technology
IGO / EGD

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Sport
Prysuitdeling (Sport) / Prizegiving (Sport)
Sportkomitee
Borgekomitee
Kleurekomitee
Sportskool 

SPORT:

Rugby                            :   Hoof van Rugby en afrigter / Head of Rugby and coach
Interskole / Inter Schools:  Organiseerder / Organizer          

A Taute (Departementshoof / Head of Department)

anrietaute@gmail.com

Rekeningkunde / Accounting

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Graadhoof:  Graad 8
Rekeningkunde vakhoof / Accounting subject head
Toesigrooster (skool) / Timetable for supervision (school)
Dogtersdissipline (inspeksies) / Girls discipline (inspections)

SPORT:

Buitesporte         :  Hoof van Buitesporte 
Muurbal / Squash:  Hoof van Muurbal en afrigter / Head of Squash and coach

 

 

 

 

K vd Berg (Departementshoof / Head of Department)

karenvdb@vodamail.co.za

Wiskunde / Mathematics

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Eksamen- en Toetsroosters / Examination and Test Timetables
Interne Eksamens / Internal Examinations
Kredietpuntestelsel / Credit Points System 
Vlotvaart / Raft Race
Matriekafskeid / Matric farewell
Sokkies
Sosiale Raad / Social Committee

SPORT:

Netbal / Netball:  Afrigter / Coach 

IM van Zyl (Departementshoof / Head of Department)

imieel.vzyl@gmail.com

Lewenswetenskappe / Life Sciences
Natuurwetenskap / Natural Sciences 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Tuinkomitee / Garden Committee
Dissipline - Seuns / Discipline - Boys 
Geboue, Terrein, werkers en faktotum / Building, Terrain, workers and factotum 

AJ Aucamp

aucampjudy@gmail.com

Rekeningkunde / Accounting
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Sciences 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

VRL / RCL
Voorraadkontrole / Inventory control
Rekeningkunde Olimpiade / Accounting Olympiad 

M Bester

mkbester@gmail.com

Toerisme / Tourism

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Biblioteek / Library
Eskom Ekspo
Ser (etnies / ethnic)
GTTP-SA Toerisme Kompetisie / Tourism Competition 

RT Botha

huispepler@gmail.com

Wiskunde / Mathematics

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Eksamentoesigroosters / Timetable for Examination supervision
Krieketfees / Cricket festival

KOSHUIS / HOSTE SUPERINTENDENT

SPORT:

Krieket / Cricket:  Hoof van Krieket en Afrigter / Head of Cricket and Coach
Rugby               :  Afrigter / Coach 

 

M Brand

mariettebrand8@gmail.com

Wiskunde / Mathematics
Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

SPORT:

Hokkie / Hockey  :  Afrigter / Coach
Muurbal / Squash:  Afrigter / Coach

M. Broodryk

Madeliebroodryk2@gmail.com

Afrikaans

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Debat

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Afrigter / Coach

A Cilliers

anna.cilliers@gmail.com

Afrikaans

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Akademiese prysuitdeling / Academic prize giving
Joernalistiek-klub / Journalism Club 

SPORT:

Netbal / Netball:  Afrigter / Coach

C. D Elboux

chantekuhn@rocketmail.com

Wiskunde / Mathematics
Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Wiskunde-klub / Mathematics Club

SPORT:

Hokkie / Hockey   :   Afrigter / Coach
Atletiek / Athletics:   Hulp / Assistance

Q D Elboux

quinton.delboux@gmail.com

Geografie / Geography
Lewensorientering / Life Orientation 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Metropolitan
Prefekte / Prefects

SPORT:

Krieket / Cricket:  Afrigter / Coach
Rugby               :  Afriger / Coach 

D. de Lange

delangedewald.ddl@gmail.com

Afrikaans

SPORT:

Rugby               :  Afrigter / Coach
Krieket / Cricket:   Afrigter / Coach

GM de Lange

delangemarita@gmail.com

Lewenswetenskappe / Life Sciences
Natuurwetenskappe / Natural Sciences 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Sameroeper / Convener:  Oudskoliere 
Sameroeper / Convener:  Greenergy-klub

SPORT:

Hokkie / Hockey   :  Afrigter / Coach
Atletiek / Athletics:  Beampte / Official 

M. I. Delport

woudi@telkomsa.net

Toerisme / Tourism
Sosiale Wetenskappe / Sosical Sciences
Lewensorientering / Life Orientation

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Badkamers / Bathrooms
Proefstudente
Jaarlikse Kultuurproduksie (choreograaf) / Annual Culture Production (Choreograph) 

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Beampte / Official 

W. Delport

wouriedelport@gmail.com

English
Drama

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

ATKV-tienertoneel

KULTUUR / CULTURE:

Dramaklub / Drama Club 

R du Preez-Terblanche

dupronel@gmail.com

Skeppende Kunste / Creative Art
Visuele Kuns / Visual Art 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Kunsuitstalling / Art Exhibition
Bybelstudie-groepe / Bible study groups
Produksies (dekor) / Productions (decor)
Kombuis (en voorraad) / Kitchen (and supply)
Kombuiswerkers / Kitchen staff 

E du Toit

esmedutoit8@gmail.com

Musie / Music
Skeppende Kunste (musiek) / Creative Art (music)

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Musiekakademie / Music academy
Pointalent
Koorfees 
Eisteddfod 
Ser Kompetisie vir Hoerskole / Ser Competition for High Schools 

KULTUUR / CULTURE:

Koor / Choir                                :  Hoof van Koor / Head of Choir 
Ensemble-groep / Ensemble group:  Hoof van Ensemble-groep / Head of Ensemble group

E. Hefer

heferae@gmail.com

Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Applications Technology
E-lees / E-reading 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Gr 9 Inligtingsaand / Gr 9 Information Evening
Dissipline en Inspeksies - Dogters / Discipline and Inspections - Girls
Punt Dagboekie / Point Diary
Geesvang en Rasieleiers / Cheerleaders
E-lees / E-learning 

HH Hurford

stellaengelbrecht@yahoo.com

Natuurwetenskappe / Natural Sciences
Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Wetenskap Expo (Intern) / Science Expo (Internal)
Wetenskap Klub / Science Club

SPORT:

Skaak / Chess:  Hoof van Skaak / Head of Chess

L Jansen

lianejansen88@gmail.com

Verbruikerstudies / Consumer Studies

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Verversings (sport) / Refreshments (sport)

SPORT:

Netbal / Netball:  Afrigter / Coach 

D. Melvill

didimelvill@gmail.com

English
Geskiedenis / History

SPORT:

Hokkie / Hockey:  Spanbestuurder / Team Manager 
Atletiek             :  Beampte / Official 

M. Neethling

michielneethling@gmail.com

English
Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy
Tegnologie / Technology

SPORT:

Rugby  :  Afrigter / Coach
Atletiek:  Afrigter / Coach

E Nel

 

Wiskunde / Mathematics 
Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy 
Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences
Lewensorientering / Life Orientation 

KULTUUR / CULTURE:

Natuurlewestap / Wildlife Club:  Organiseerder / Organizer

SPORT:

Netbal / Netball:  Hoof van Netbal en afrigter / Head of Netball and coach 

S Nezar

shananezar@gmail.com

English

SPORT:

Hokkie / Hockey:  Hoof van Hokkie / Head of Hockey

MAM Nieuwoudt

mjvr2005@gmail.com

Verbruikerstudies / Consumer Studies

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Olimpiade (Verbruikerstudies / Olympiad (Consumer Studies)

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Afrigter / Coach

E Nortjé

 

English

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Noodhulp / First Aid
Siekeboeg / Injuries at school

S Oosthuizen

oosthuizens@8tamail.com

Wiskunde / Mathematics
Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Litteracy

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Godsdiensrooster / Timetable for Scripture and Prayer

L Pelser

lucettepelser@yahoo.com

English

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

De Beers English Olympiad

SPORT:

Hokkie / Hockey:  Afrigter / Coach

 

FFL Pieterse

mrfpieterse@gmail.com

Afrikaans

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Jaarblad (Redakteur)  / Yearbook (Editor)
Nasorgklasse / Aftercare classes
Taalbondeksamen

AE Pietersen

aepietersen@gmail.com

Afrikaans
Toerisme /Tourism

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Debietpuntestelsel / Debit System
Detensie / Detention
ATKV AFRI-Olimpiade

J Potgieter

potgieter_janine@yahoo.com

Tegnologie / Technology
Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineers Graphics and Design
Skeppende Kunste / Creative Art 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Matriek-modeparade / Matric fashionparade

SPORT:

Atletiek / Athletics: Adminbeampte / Administrative Official

C Rossouw

chris1.rossouw1@gmail.com

Sosiale Wetenskappe / Social Sciences
Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Applications Technology
E-lees / E-Reading 

KULTUUR:

Ser:  Hoof van Ser  / Head of Ser

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Hoof
Atletiek / Athletics:  Afrigter / Coach

N Schoeman

nerinaschoeman1954@gmail.com

Ekonomie / Economics
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Sciences
Lewensorientering / Life Orientation

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Nedbank Kompetisie (Ekonomie) / Nedbank Competition (Economics)
Verversings (Sport) / Refreshments (Sport)

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Beampte en Afrigter / Official and Coach
Netbal / Netball    :  Afrigter / Coach 

AA Slabber

jcslabber@gmail.com

Afrikaans
Lewensorientering / Life orientation 

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Noodhulpkursusse / First Aid training

KULTUUR / CULTURE:

Redenaars (ATKV):  Hoof van Redenaars 

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Beampte / Official

JC Slabber

jcslabber@gmail.com

Besigheidstudies / Business Studies
Ekonomiese Bestuurswetenskappe  / Economic and Management Siences
Besigheidstudies / Business Studies

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Projektors (Tru- en data) / Projectors

SPORT:

Krieket / Cricket:  Afrigter / Coach
Rugby               :  Afrigter / Coach

H.E.C. Slabbert

galations501@gmail.com

Wiskunde / Mathematics

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Gorriedag / Gorrie day
Metropolitan (mede / co)
Skoolfotograaf / School photographer
Junior-Stadsraad / Junior City Council

KULTUUR / CULTURE:

Fotografieklub / Photography Club

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Beampte / Official 

 

G. Steinhobel

gsteinhobelsec@gmail.com

Lewensorientering / Life Orientation
Sosiale Wetenskappe / Social Sciences

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Sporttoere (organiseerder en hulp) / Sport tours (organizer and assist)

SPORT:

Rugby                 :  Afrigter / Coach
Krieket / Cricket   :  Afrigter / Coach
Atletiek / Athletics:  Beampte / Official 

AB Terblanche

alidater@gmail.com

English

SPORT:

Netbal / Netball    :  Afrigter / Coach
Atletiek / Athletics:  Beampte / Official 

JF van As

johanfrancoisvanas@gmail.com

Lewenswetenskappe / Life Sciences
Natuurwetenskappe / Natural Sciences
Tegnologie / Technology

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Klank / Sound
Hekbemanning

SPORT:

Tweekamp / Biathlon:  Hoof van Tweekamp en afrigter / Head of Biathlon and coach

AM van der Merwe

coetzee.anet@gmail.com

Besigheidstudies / Business Studies
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Economic and Management Sciences

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Personeelfunksies en verversings / Staff functions and refreshments

E van Deventer

elana.pret@yahoo.com

Besigheidstudies / Business Studies
Ekonomiese Bestuurswetenskappe / Economic and Management Sciences

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Welwillendheid (kospakkies) / Goodwill (food parcels)

SPORT:

Tennis:  Coach 

I van Deventer

gerrie@ngmosselbaai.co.za

Afrikaans 

Hulp met:

Jaarblad / Yearbook

L.D. van Niekerk

effe6.12@gmail.com

Wiskunde / Mathematics
Wiskundige Geletterdheid / Mathematical Literacy

SPORT:

Atletiek / Athletics:  Beampte / Official
Hokkie / Hockey   :  Afrigter / Coach 

PCH van Tonder

paul.vantonder@gmail.com

Lewensorientering / Life Orientation

IN BEHEER VAN / IN CHARGE OF:

Fotodag / Photo day
Terreinrooster / Timetable for terraine

SPORT:

Tennis:  Hoof van Tennis en Afrigter / Head of Tennis and coach
Rugby:  Afrigter / Coach