Kontak Besonderhede


Faks: 044 691 3179
Tel: 044 691 2247
Sel: 082 563 1747
Epos: hspunt@mweb.co.za
Web: www.pointhighschool.co.za
HOËRSKOOL PUNT
POINT HIGH SCHOOL

Aansoekvorms / Application froms

Application form for admission
Aansoekvorm tot toelating

Subsidie vorms

Die volgende vorms moet so volledig moontlik voltooi word en terug besorg word aan die Superintendent of matrone. Maak seker dat alle bewyse aangeheg is en ook gewaarmerk is deur die polisie.

Check list for subsidy application
Aftiklys vir subsidie aansoek
Subsidie 2017 inligting
WKOD 076 subsidievorms

Prospektus vir nuwe inwoners

Prospectus English
Prospektus Afrikaans

Inligtingsboek / Information booklet

Vir meer inligting rondom die koshuis en als wat u moet weet

Huis Pepler Prospektus
Pepler House Prospectus

Brosjure Huis Pepler

Gids vir eerstekeer intrekkers 2018
Kleurvolle inligtings brosjure

Finansie en toelating 2018

Nuwe losiesgelde en toelatingsvereistes vir 2018

Nuwe losiesgelde en toelatingsvereistes 2018