Kontak Besonderhede


Faks: 044 691 3179
Tel: 044 691 2247
Sel: 082 563 1747
Epos: hspunt@mweb.co.za
Web: www.pointhighschool.co.za
HOËRSKOOL PUNT
POINT HIGH SCHOOL

Redes om u kind in die koshuis te plaas:

  1. Die koshuis omgewing funksioneer grootliks op dissipline wat noodsaaklik is tot sy sukses en die versekering van 'n goeie verblyf omgewing alle inwoners. U kind gaan leer om binne hierdie duidelike grense te funksioneer en aan te pas.
  2. In die koshuis opset word leerders baie onafhanklikheid geleer en tot die besef gebring dat daar nie altyd ander persone is wie vir hom of haar sekere take kan verrig nie.
  3. Vir ons by die koshuis wil ons graag elke kind die geleentheid bied om verantwoordelikheid en selfstandigheid aan te leer. Daarom word geleenthede geskep vir leerders om hierdie belangrike waardes aan te leer.
  4. Die koshuis bied u kind 'n stabiele omgewing waar hy of sy sonder die steurnisse van enige eksterne faktore hul skooldag kan voltooi.
  5. U kind word verplig om sekere studietye te volg wat hom of haar akademies tot voordeel sal wees.
  6. Die koshuis is binne loopafstand vanaf enige vorm van buitemuurs vir alle leerders. Daar is geen vorm van druk op u of die kind oor wanneer deelname mag of moet geskied nie.
  7. Ons bied u kind 'n vriendelike warm omgewing met vriende en personeel wat omgee sodat die koshuis vir hom of haar 'n huis weg van hul eie kan wees.