Kontak Besonderhede


Faks: 044 691 3179
Tel: 044 691 2247
Sel: 082 563 1747
Epos: hspunt@mweb.co.za
Web: www.pointhighschool.co.za
HOËRSKOOL PUNT
POINT HIGH SCHOOL

POINT WORSHIP EVENING: APRIL 2017

RandomActs PHS

This group was initiated by One Way. It is all about Point High Schools learners doing Random Acts of Kindness to other people inside or outside the school and then challenging others to do the same.

 

link: https://www.facebook.com/RandomActsPHS#

One Way 2016

One Way 2016 at Point High


One Way Challenge groep

One Way koordineerders/personeel (die mense wat alles rel)

One Way 2016

Die One Way-span vir 2016 bestaan uit: Anmarie van Staden en Ronel du Preez-

Terblanche (Koördineerders), Francois van As, Lance van Niekerk, Gerroux Koch en

Paul van Tonder (Groepleiers), Anthonette Bridge en Johnny du Plessis (AGS),

Markus Pratz (YWAM), Basil Brown en Sugen Pillay (New Life) en ‘n jeugspan van

NewLife wat elke Vrydag speletjies aanbied om die leerders betrokke te kry. Radio

One Way vind steeds voor die skool plaas elke Vrydag eerste pouse. Dan sien ons

ook uit na Timothy Ministries se jaarlikse besoek in April.

Daar is verskeie groepe wat deur die week in pouses bymekaarkom en daar word

voortdurend gepoog om nog leerders betrokke te kry. Meeste van hierdie groepe

gaan hierdie jaar die Alpha Teen kursus doen. Individuele probleme word ook

aangespreek. Die volgende persone neem leiding daar:

Graad 8 (Ronel du Preez-Terblance)

Graad 9 (Francois van As)

Graad 10 (Lance van Niekerk)

Graad 11 (Paul van Tonder)

Graad 12 (Gerroux Koch)

One Way is 'n geesteliek samekoms vir leerders an alle kultuur en taalgroepe in Hoërskool Punt. Hier kan hulle spontaan betrokke raak by groepbesprekings oor relevante onderwerpe. Besprekinsg word gelei deur geestelike leiers in ons gemeenskap soos Johnny du Plessis, Arno van der Pol en Barry Stander. One Way het sy eie "band" wat hulle pouses opoffer om te oefen en gereeld Praise & Worship sessies te lei. Ons kry gereelde besoek van die VCSV Wes-Kaap. Een keer 'n jaar kom Timothy Ministries, 'n groep teologie-studente van Wellington ons klasse besoek en dans en drama-opvoerings doen vir die skool.

Ons hoop om slmsl in die skool betrokke te kry by One Way.